02 July 2007

Project Based Learning (PBL)

Project-Based Learning (PBL) adalah salah satu teknik pengajaran dan pembelajaran yang aktif dan memerlukan penumpuan yang tinggi. Melalui pendekatan ini, guru perlu membentuk kumpulan-kumpulan pelajar yang terdiri daripada 3 - 8 orang setiap kumpulan. Kemudiannya kumpulan pelajar tadi akan membuat penyiasatan pembelajaran secara projek berdasarkan kepada isu atau tajuk yang diperoleh daripada Huraian Sukatan Pelajaran (HSP). Semasa membuat projek ini, pelajar akan berinteraksi dengan dunia sebenar. Pada akhir projek, pelajar akan mengemukakan suatu hasilan projek sama ada berbentuk cetakan, misalnya brosur, atau persembahan powerpoint/multimedia, pameran, pembangunan laman web atau kempen dan sebagainya.
Keadaan dunia sekarang yang sudah bersifat global memerlukan pelajar lebih bersifat kritis, berupaya membuat keputusan yang sempurna, bermaklumat, celik ICT, berketrampilan dan berkeyakinan tinggi. Ciri-ciri pelajar ini merupakan antara ciri-ciri pelajar abad ke 21. PBL mampu menyediakan pelajar agar memenuhi ciri-ciri pelajar ini.

2 komen:

Bagus. Bolehkah tuan memberi taklimat di sekolah kami.

Tahniah. Bolehkahtuan memberi taklimat di sekolah kami.

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More